Pracovní setkání realizačního týmu leden 2012 - 27. ledna 2012

Proběhlo první setkání členů realizačního týmu, na kterém byli všichni přítomní seznámeni s hlavním cílem projektu a to: Vytvořit takové „učební pomůcky“, které by napomohly zájemcům o získání zkoušek dílčích kvalifikací oborů Specialista maloobchodu, Strojní mechanik, Číšník a Kuchař absolvovat přípravné prezenční kurzy v co nejkratší době a za dostupnou cenu. Cílem projektu je vytvoření řady učebních opor, které rekvalifikantům umožní část přípravy na zkoušky zvládnout pomocí tzv. samostudia.