Projekt končí - prosinec 2013

Po dvou letech končí projekt Řemeslné rekvalifikace na www.skolalipa.cz. Přejeme všem uživatelům, kteří budou mít zájem a přihlásí se k výuce a přípravě na složení profesní kvalifikační zkoušky pomocí aplikace MOODLE LMS, aby jim byla v maximální míře nápomocna, neboť to bylo naším hlavním cílem.

Prezentace projektu na Burze škol 2013 - listopad 2013

V listopadu proběhla každoroční akce školy Burza škol –Quo vadis 2013, na které cca 40 střední škol libereckého regionu představuje svoje učební obory.  Škola pravidelně využívá této akce,  kdy je na školu zaměřen velký zájem veřejnosti a prezentuje svoje projekty spolufinancované z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.

Projekt se blíží k závěru

Metodici projektu provádějí konečné korekce zpracovaných vzdělávacích opor uložených v LMS Moodle.

Projekt Řemeslné rekvalifikace - září2013

Projekt probíhá podle harmonogramu prací. Metodici projektu postupně dokončují zpracované vzdělávací opory. Provádějí kontrolu zpracovaných materiálů.

Další průběh projektu

Projekt nadále probíhá dle plánu. Metodici projektu i v průvěhu prázdnin pracují na vytváření učebních opor.

Projekt stále pokračuje

Nadále jednotlivé týmy pracují na vytváření učebních opor. Projekt se blíží ke svému závěru. Bývalí účastníci pilotního ověření oboru Kuchař se přihlásili k závěrečným zkouškám, které proběhnou v září 2013.

Školení LMS MOODLE

Dne 5.6.13 se 6 zaměstnanců školy účastnilo v Pardubicích školení Vzdělávání v systému LMS MOODLE pro pokročilé s cílem prohloubit si znalosti, případně odstranit problémy, na které narazili při tvorbě vzdělávacích programů a jejich vkládání do systému Moodle.

Pokračují práce na vytváření vzdělávacích opor

Projektové týmy průběžně zpracovávají vzdělávací programy (pracovní listy, testové otázky, Powerpoint. prezentace,  videonahrávky). Programy jsou na schůzkách konzultovány s hlavní projektovou manažerkou a následně po provedení korekce jsou vkládány do LMS MOODLE.

Ukončení 3. části pilotního kurzu

Ve dnech  19. -20.4.2013 proběhly profesní kvalifikační zkoušky Příprava minutek. Přihlásilo se všech 11 účastníků pilotního kurzu . Všichni úspěšně zkoušku vykonali a převzali Osvědčení o získání profesní kvalifikace. Tímto aktem byl završen zkušební pilotní kurz povolání Kuchař.

Úspěšné ukončení 2. kurzu – Příprava pokrmů studené kuchyně

 
 
Ve dnech 1.-2.3.2013 probíhaly profesní kvalifikační zkoušky Příprava pokrmů studené kuchyně , jejichž úspěšným složením byl dovršen 2. kurz pilotního ověřování  povolání Kuchař. Všech jedenáct přihlášených účastníků zkoušky úspěšně složilo. Všichni se současně přihlásili ke třetí části – Příprava minutek.   

Syndikovat obsah