Zahájení pilotního kurzu oboru Kuchař

1. pilotní kurz bude zahájen dne 8.9.12. V současné době připravují lektoři učební materiály, které jsou postupně vkládány do LMS MOODLE tak, aby na první zahajovací schůzce s nimi byli přihlášení účastníci seznámeni a následně je mohli během studia využívat a připravovat se podle nich k závěrečné zkoušce. Ta proběhne ve dnech 30.11. - 1.12.12.