Pilotní kurz Kuchař začal

V sobotu 8.9.12 byl zahájen pilotní kurz oboru Kuchař.  Na první schůzce, která byla informačního charakteru se sešli zástupci školy- lektoři a „noví žáci-rekvalifikanti“ zapsaní do kurzu. V  úvodu  je manažerka  projektu pomocí powerpointové prezentace seznámila s výukovým modulem LMS MOODLE, ve kterém budou doma sami pracovat a podle zadaných témat se budou připravovat na jednotlivé hodiny výuky. Následně byli vybaveni odbornými učebnicemi a ochrannými pracovními pomůckami zakoupenými z finančních prostředků projektu Řemeslné rekvalifikace.  První část kurzu Příprava teplých pokrmů bude ukončena v listopadu po složení profesní zkoušky. Následovat budou kurzy Příprava studených pokrmů a Příprava minutek. Těm, kterým se podaří  úspěšně zvládnout profesní zkoušky ze všech tří kurzů se pak otevírá cesta ke složení závěrečné zkoušky oboru kuchař  s možností  získat výuční list.