Prezentace projektu na akci BURZA ŠKOL – QUO VADIS 2012

Každý rok v listopadu se pravidelně do naší školy sjíždějí zástupci středních škol Liberecka a přilehlých regionů, aby na akci BURZA ŠKOL –QUO VADIS nabídly zájemcům o budoucí studium na střední škole formou ukázek obory, které vyučují.
Při této příležitosti jsme měli možnost představit náš projekt a jeho průběh jak návštěvníkům z řad veřejnosti tak, na odborném semináři,  vedoucím pracovníkům škol  a pozvaným zástupcům organizací (Městský úřad, Úřad práce, MŠMT ČR, Pedagogicko-psychologická poradna, Krajský úřad LK ad.)