Tvorba vzdělávacích opor

Sestavené týmy zpracovávají materiály pro další profesní kvalifikace. Například pracovní tým pro obor Strojní mechanik dokončil materiály včetně Powerpointových prezentací pro profesní kvalifikaci Zámečník (kód : 23-003-H) a nyní pracuje na materiálech profesní kvalifikace Opravář strojů a zařízení (kód:23-001-H).