Ukončení 3. části pilotního kurzu

Ve dnech  19. -20.4.2013 proběhly profesní kvalifikační zkoušky Příprava minutek. Přihlásilo se všech 11 účastníků pilotního kurzu . Všichni úspěšně zkoušku vykonali a převzali Osvědčení o získání profesní kvalifikace. Tímto aktem byl završen zkušební pilotní kurz povolání Kuchař. Z pozitivních reakcí jak účastníků – žáků , tak  účastníků – učitelů odborné výuky se potvrdilo, že tento typ doplnění  vzdělání  bude mít i v budoucnu na trhu práce své důležité místo.