Pokračují práce na vytváření vzdělávacích opor

Projektové týmy průběžně zpracovávají vzdělávací programy (pracovní listy, testové otázky, Powerpoint. prezentace,  videonahrávky). Programy jsou na schůzkách konzultovány s hlavní projektovou manažerkou a následně po provedení korekce jsou vkládány do LMS MOODLE.