Projekt Řemeslné rekvalifikace - září2013

Projekt probíhá podle harmonogramu prací. Metodici projektu postupně dokončují zpracované vzdělávací opory. Provádějí kontrolu zpracovaných materiálů.