Prezentace projektu na Burze škol 2013 - listopad 2013

V listopadu proběhla každoroční akce školy Burza škol –Quo vadis 2013, na které cca 40 střední škol libereckého regionu představuje svoje učební obory.  Škola pravidelně využívá této akce,  kdy je na školu zaměřen velký zájem veřejnosti a prezentuje svoje projekty spolufinancované z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR. Pomocí informačních panelů a nástěnek v prostorách školy jsme tak měli možnost propagovat projekt s názvem „Řemeslné rekvalifikace na www.skolalipa.cz