Tvorba vzdělávacích opor

Sestavené týmy zpracovávají materiály pro další profesní kvalifikace. Například pracovní tým pro obor Strojní mechanik dokončil materiály včetně Powerpointových prezentací pro profesní kvalifikaci Zámečník (kód : 23-003-H) a nyní pracuje na materiálech profesní kvalifikace Opravář strojů a zařízení (kód:23-001-H).

Zahajujeme druhou část pilotního kurzu Kuchař

8.1.2013 byl spuštěn 2. kurz pilotního ověřování oboru Kuchař, tentokrát zaměřený na přípravu pokrmů studené kuchyně. Přihlásilo se opět všech 12 uchazečů, kteří v prosinci úspěšně ukončili první kurz Příprava teplých pokrmů.

Ukončena první část pilotního kurzu oboru Kuchař

V prosinci proběhly v rámci pilotního ověřování oboru Kuchař první profesní kvalifikační zkoušky - Příprava pokrmů teplé kuchyně. Zkoušek se zúčastnilo všech 12 přihlášených a všichni jí úspěšně zvládli.

Prezentace projektu na akci BURZA ŠKOL – QUO VADIS 2012

Každý rok v listopadu se pravidelně do naší školy sjíždějí zástupci středních škol Liberecka a přilehlých regionů, aby na akci BURZA ŠKOL –QUO VADIS nabídly zájemcům o budoucí studium na střední škole formou ukázek obory, které vyučují.

Zajímavý seminář

Dne 10.10.2012 proběhl v rámci plánovaných akcí projektu „Řemeslné rekvalifikace-www.skolalipa.cz“  vzdělávací program s názvem Efektivní učení, rozvoj paměti a tvůrčí fantazie – Růžičkova Metoda 3T. Seminář byl připraven pro členy hlavního realizačního týmu.

Pilotní kurz Kuchař začal

V sobotu 8.9.12 byl zahájen pilotní kurz oboru Kuchař.  Na první schůzce, která byla informačního charakteru se sešli zástupci školy- lektoři a „noví žáci-rekvalifikanti“ zapsaní do kurzu.

Nabídka pilotního ověření oboru Kuchař

Součástí projektu „Řemeslné rekvalifikace na www.skolalipa.cz“, který je hrazený ze strukturálních fondů Evropské unie (konkrétně z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost) a rozpočtu ČR je pilotní ověření jednoho z oborů, pro které jsou vytvářeny výukové opory. Ze čtyř oborů byl vybrán obor Kuchař.

Zahájení pilotního kurzu oboru Kuchař

1. pilotní kurz bude zahájen dne 8.9.12. V současné době připravují lektoři učební materiály, které jsou postupně vkládány do LMS MOODLE tak, aby na první zahajovací schůzce s nimi byli přihlášení účastníci seznámeni a následně je mohli během studia využívat a připravovat se podle nich k závěrečné zkoušce. Ta proběhne ve dnech 30.11. - 1.12.12.
 

Pracovní setkání realizačního týmu leden 2012 - 27. ledna 2012

Proběhlo první setkání členů realizačního týmu, na kterém byli všichni přítomní seznámeni s hlavním cílem projektu a to: Vytvořit takové „učební pomůcky“, které by napomohly zájemcům o získání zkoušek dílčích kvalifikací oborů Specialista maloobchodu, Strojní mechanik, Číšník a Kuchař absolvovat přípravné prezenční kurzy v co nejkratší době a za dostupnou cenu. Cílem projektu je vytvoření řady učebních opor, které rekvalifikantům umožní část přípravy na zkoušky zvládnout pomocí tzv. samostudia.

Syndikovat obsah